Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 14.05.2018

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Lumijo-koru (y-tunnus 2329582-5)

Mörskynkatu 24

66510 Merikaarto

info@lumijokoru.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Marja Liisa Kukkonen

Puh. 040-7188034

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötietojen käytön tarkoitus:

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Kolmansien osapuolien vastuu: 

Henkilötietoja käsittelevien ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietojen käsittelystä kirjalliset sopimukset, joissa edellytetään tietojen asianmukaista ja turvallista käsittelyä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietojasi säilytetään ja suojataan seuraavilla tavoilla:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin, palomuurien  sekä muiden teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan kuukausittain. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja sinne on pääsy ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä.  

Asiakkaan oikeudet Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Mikäli haluat tehdä jonkun näistä toimenpiteistä, ota yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, sähköposti info@lumijokoru.com

Tietovuodon sattuessa:

Tietovuodon sattuessa asiasta ilmoitetaan sekä sähköpostitse, että facebook sivuillamme.